Teaching

 • Архів Олімпіад
  з прикладного програмування для мікропроцесорних систем
  (заочний тур)

  Скачати анкету для реєстрації  або зареєструватись в он-лайн режимі | Програма

  18-19 листопада 2010 р. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" разом із підприємством "Open System" організовують проведення IX туру Всеукраїнської відкритої командної Олімпіади серед студентів, які вивчають програмування для мікропроцесорів.

  Мета Олімпіади – популяризація та пропаганда такого виду трудової діяльності як розробка мікропроцесорних пристроїв різного призначення, набуття досвіду практичної роботи із програмування мікроконтролерів, поліпшення навичок роботи в команді. Командам пропонується вирішити визначену кількість завдань із використанням навчально-лабораторного стенду «EV8031/AVR» http://opensys.com.ua/Stend/Ev8031 .

  Мову програмування (Асемблер або Сі), команда вибирає самостійно.

  Олімпіада буде проводитися на базі кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури факультету електроніки НТУУ "Київський політехнічний інститут".

  Запрошуємо студентів вищих навчальних закладів України, взяти участь в Олімпіаді .

  Склад команди – по 2 учасника.

  Положення про Олімпіаду, вся необхідна інформація для реєстрації та участі буде представлена на веб-сайті кафедри: http://keoa.kpi.ua .

  Строк подачі заявок – до 17.11.2010 р. включно.

  Питання та пропозиції можна залишати на форумі Олімпіади за адресою: http://opensys.com.ua/autobb/ .

  Переможці Олімпіади будуть нагороджені цінними призами, грамотами та дипломами.

  Реквізити організаторів:

  Кафедра КЕОА: E-mail: olimp@keva.kpi.ua 
  Поштова адреса: Україна, 03056, м . Київ, вул. Політехнічна, 16,
  Факультет електроніки, корпус № 12, кімн. 331
  Телефони : +3 (044) 241-86-07, (067) 908-12-10

  П МП «Open System»: E-mail: opensys@svitonline.com 
  Поштова адреса: Україна, 29006, м . Хмельницький, а/с 1324
  Юридична адреса: Україна, 29006, м . Хмельницький, вул. Ціолковського, 5/1, кімн. 14
  Телефони: +3 (0382) 78-96-84, 78-96-85
  URL: www.opensys.com.ua

 • Наукові напрямки роботи дизайн-Центра 
  кафедри КЕОА факультету електроніки НТУУ „КПІ”
  (на базі лабораторії цифрових технологій)

  1. Розробка та створення систем керування й моніторингу для різних прикладних завдань:

  • обробка сигналів датчиків різних фізичних величин, створення керуючих впливів на виконавчі механізми за заданим законом керування;
  • системи первинної обробки інформації: узгодження із джерелом аналогового сигналу, фільтрація, вимірювання і передача даних на обробку по одному із стандартних інтерфейсів.

  2. Розробка та створення систем для перетворювальної та силової електроніки:

  • підсилювачі потужності;
  • джерела живлення.

  3. Розробка та створення систем керування низьковольтним освітленням (світлове оформлення). Системи виводу інформації.

  4. Розробка та створення систем керування малопотужними електроприводами:

  • для безколекторних 3-х фазних двигунів;
  • для шагових двигунів.

  5. Розробка та створення систем для різного спектра завдань із застосуванням методів цифрової обробки сигналів:

  • на базі сигнального процесора TMS320C55x для обробки аудіосигналів;
  • створення програмних модулів для мікросхем програмованої логіки ALTERA, XILINX;
  • реалізація різних алгоритмів обробки інформації на базі ПЛИС та DSP по ТЗ Замовника.

  6. Розробка та створення систем розподіленої обробки сигналів з датчиків на базі бездротової технології ZigBee на базі RF CC24 хх Сhipcon-Texas Instruments.

  7. Робота в області систем обробки відеозображення.

  8. Розробка та підтримка WEB-модулів:

  • створення WEB-проектів різної складності з використанням мов програмування PHP, JavaScript, DHTML, XML, XSLT.
  • розробка БД MySQL;
  • підтримка існуючих WEB-сайтів та модулів;
  • підключення існуючих сайтів до розробленого CMS - сучасної системі керування контентом (сайтом).

  9. Розробка математичних моделей та алгоритмів креативних методів вирішення складних інженерних завдань на основі:

  • нейромережових технологій;
  • нечітких систем;
  • еволюційних алгоритмів;
  • комбінованих підходів.

  Проекти по зазначеним вище напрямках припускають виконання повного циклу НИОКР (від постановки завдання до розробки комплекту КД із наступним технічним супроводженням).


  Науково-дослідна робота «Розробка портативного педіатричного аудіометра» (д/б №2028-п). Строки виконання: січень 2007р. – грудень 2008р. Керівник – д.т.н., проф. Лисенко О.М.

  Об'єкт розроблення – портативний педіатричний аудіометр для суб'єктивного слухового скринінгу новонароджених.

  Мета роботи – розроблення схемотехнічних та алгоритмічних рішень побудови і створення портативного педіатричного аудіометричного засобу, що реалізує метод тональної порогової аудіометрії в умовах вільного звукового поля.

  Методи розроблення - акустичних вимірювань, комп'ютерного моделювання, метрології та експериментальних досліджень.

  На основі відомих по результатам патентного та інформаційного пошуків технічних рішень побудови педіатричних аудіометрів обґрунтовано вибір методу та розроблено структуру тракту відтворювання звукового тиску портативного засобу. Проведено моделювання розроблених схемотехнічних рішень побудови аудіометричного каналу, що дозволило визначити вихідні параметри розробки та обґрунтувати вибір застосованої елементної бази. Розроблено алгоритм керування процедурою відтворювання звукового тиску заданих рівня інтенсивності та спектрального складу, який покладено в основу створеного програмного забезпечення звукореактотестера. Проведено конструкторсько-технологічний розрахунок розробки, що дозволило створити макет приладу на основі SMD-монтажу і друкованої плати 5 класу точності, який реалізує вибраний метод та синтезовану структуру аудіометричного каналу.

  Розроблено і експериментально апробовано метрологічне методичне та апаратурне забезпечення педіатричних аудіометрів, яке є основою для проведення подальших робіт по вдосконаленню в Україні системи метрологічного забезпечення в області аудіометрії в умовах вільного звукового поля.

  Результати роботи впроваджено в навчальний процес при викладанні нового курсу “Електронно-обчислювальні засоби на основі цифрових сигнальних процесорів” та дисциплін „Електронно-обчислювальні пристрої та системи”, „Цифрова електроніка та мікропроцесори” для студентів факультету електроніки та приладобудівного факультету НТУУ „КПІ”, при підготовці дисертаційної та дипломних робіт, а також наукової монографії.

  Отримані результати роботи планується впровадити в ВАТ „Счетмашприлад” (м. Лубни Полтавської обл.), а також заклади охорони здоров'я України (родильні дома, дитячі садки та сурдологічні центри тощо).

  НДР виконувалась з використанням результатів попередніх досліджень, що проводяться кафедрою конструювання електронно-обчислювальної апаратури та НДІ прикладної електроніки НТУУ „КПІ” по створенню вітчизняних засобів діагностування порушень слуху різної етіології.

  Галузь застосування - медицина.

  СЛУХ, ВУХО, ПЕДІАТРИЧНИЙ АУДІОМЕТР, ДІАГНОСТУВАННЯ, ЗВУКОРЕАКТОТЕСТЕР, МОДЕЛЮВАННЯ, СКРИНІНГ, НОВОНАРОДЖЕНІ

  Науково-дослідна робота «Розробка технології ехоскринінгу новонароджених для діагностування захворювань органа слуху» (д/б № 2279-п). Строки виконання: січень 2009р. – грудень 2010р. Керівник – д.т.н., проф. Лисенко О.М.

 • ТЕМИ

  БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ

  спеціальності 6.09100 «Електронні апарати»

  кафедри КЕОА ФЕЛ

  №№ п/п

  Прізвище, ім ' я та по-батькові

  Тема дипломного проекту

  Керівник

     

  ДК-51

   

  1.

  Антіпов Роман Олександрович Система відслідковування людей на відеопослідовності ст.викл. Дзюба В.Г.

  2.

  Бреус Сергій Миколайович Інтелектуальний робот, що рухається по лінії ас. Іщенко А.В.

  3.

  Городецький Ігор Сергійович Електронний помічник для осіб з обмеженними фізичними можливостями ас. Іщенко А.В.

  4.

  Гузенко Олексій Олександрович Блок нелінійного квантування оцифрованної мови ст.викл. Бондаренко Н.О.

  5.

  Гуменюк Валентин Віталійович Домашня метеостанція доц. Корнєв В.П.

  6.

  Дашкель Олег Сильвестрович Система розпізнавання штрихового коду ст.викл. Дзюба В.Г.

  7.

  Дейнека Дмитро Іванович Годинник реального часу на MSP 430 FG 4618 ст.викл. Мережаний П.Г.

  8.

  Каменькович Сергій Юрійович Багатофункціональний вимірювач з програмним керуванням доц. Лєскін В.Ф.

  9.

  Кокоша Юрій Володимирович Пакет програм частотного аналізу з редукцією вхідних данних доц. Тєрьошин М.О.

  10.

  Кошик Олег Олегович Блок обробки сигналів за допомо гою швидкого перетворення Хаара доц. Корнєв В.П.

  11.

  Майструк Дмитро Вікторович Блок обробки сигналів за допомогою швидкого перетворення Уолта ст.викл. Бондаренко Н.О.

  12.

  Михайленко Олександр Васильович Пакет програм статичного аналізу електронних схем на МДП-транзисторах доц. Тєрьошин М.О.

  13.

  Мотінова Ольга Анатоліївна Система віддаленого апаратного перезавантаження комутаторів та xDSL модемів ас. Собченко В.В.

  14.

  Осипенко Богдан Андрійович Панель оператора системи розпізнавання автомобільних номерів в середовищі LabVIEW доц. Яганов П.О.

  15.

  Петроє Іван Костянтинович USB носій інформації з шифрованням данних ст.викл. Дзюба В.Г.

  16.

  Соловйов Олександр Віталійович Спектральний аналіз оцифрованної мови в системі зв ' язку доц. Бондаренко В.М.

  17.

  Сорока Андрій Ігорович Пристрій для сполучення інтерфейсів COM , LPT з USB ас. Іщенко А.В.

  18.

  Соценко Дмитро Андрійович Розробка пакета програм статич-ного аналізу електронних схем на біполярних транзисторах доц. Тєрьошин М.О.

  19.

  Харченко Тарас Вікторович Перетворення текстової інформації в мову в системі зв ' язку ст.викл. Бондаренко Н.О.
     

  ДК-52

   
  20. Архипов Ілля Миколайович Нормалізатор сигналів доц. Яганов П.О.
  21. Богатчук Ігор Андрійович Портативний USB -осцилограф ас. Собченко В.В.
  22. Бондарчук Володимир Валентинович RFID -замок ас. Собченко В.В.
  23. Квасов Олександр Олександрович Ультразвуковий вимірювач відстані доц. Бондаренко В.М.
  24. Кононенко Віра Миколаївна Блок автоматичного керування газовим пальником ас. Собченко В.В.
  25. Павленко Денис Олександрович Синтезатор частоти для КВ-трансівера доц. Бондаренко В.М.
  26. Погорілий Олександр Михайлович Система обробки зображень в середовищі LabVIEW ст.викл. Дзюба В.Г.
  27. Рихальський Артем Юрійович Програмний пакет для аналізу лінейних схем в часовій області доц. Тєрьошин М.О.
  28. Русавський Олександр Андрійович Цифровий термометр на MSP 430 FG 4618 ст.викл. Мережаний П.Г.
  29. Скибенко Сергій Миколайович Пристрій керування охолодженням ПК доц. Корнєв В.П.
  30. Собченко Леся Зіновіївна Комп'ютерний термометр доц. Лєскін В.Ф.
  31. Солошенко Володимир Володимирович Програмний пакет частотного аналізу лінійних електронних схем з розрахунком чутливості доц. Тєрьошин М.О.
  32. Титаренко Станіслав Павлович Система керування електроприводом з кроковими двигунами доц. Лєскін В.Ф.
  33. Федоров Віктор Вікторович Розробка виносного буквенноцифрового індікатора доц. Лєскін В.Ф.
  34. Чернявський Дмитро Віталійович GSM автомобільна сигналізація доц. Лєскін В.Ф.
  35. Чуб Володимир Олександрович Програмний пакет аналізу лінійних схем в частотній області доц. Тєрьошин М.О.

 • Темы дипломных проектов (работ)

  магистров по спец. 8.091001 «Электронные аппараты» кафедры КЕОА ФЕЛ

  №№

  П. І. Б.

  Тема дипломного проекту

  Керівник

  1.

  Богатчук

  Ігор

  Андрійович

  Комп ' ютерна система контролю параметрів руху кисті руки по маркерам проф. Лисенко О.М.

  2.

  Бондарчук

  Володимир

  Валентинович

  Система реєстрації отоакустичної емісії проф. Лисенко О.М.

  3.

  Гуменюк

  Валентин

  Віталійович

  Система взаємодії людина-комп ' ютер доц. Дзюба В.Г.

  4.

  Каменькович

  Сергій

  Юрійович

  Система розпізнавання дорожніх знаків доц. Дзюба В.Г.

  5.

  Квасов

  Олександр

  Олександрович

  Обробка синтезованої мови доц. Бондаренко В.М.

  6.

  Кокоша

  Юрій

  Володимирович

  Параметрична оптимізація
  великих схем з чотирма типами залежних джерел
  доц. Терешин М.О.

  7.

  Павленко

  Денис

  Олександрович

  Індексування тексту для пошуку с урахуванням орфографічних помилок доц. Дідковська М.В.

  8.

  Рихальський

  Артем

  Юрійович

  Система контролю та управління рухомими об ' єктами доц. Корнєв В.П.
  Spoiler

  №№ п/п

  ФИО

  Тема

  Руководитель

  1

  2

  3

  4

  1.


  Бондарєв Сергій Володимирович

  Реалізація алгоритмів обробки відеосигналу з використанням “ системи на кристалі ”
  проф.Лисенко О.М.

  2.

  Дзюбецька Маргарита Олегівна Інтелектуальна система збору та обобки даних доц. Яганов П.О.

  3.

  Кондрашкін Дмитро Дмитрович Інтелектуальні агенти-планувальники у мультиагентних системах проф. Рогоза В.С.

  4.


  Короткий Євген Васильович

  Нечіткі алгоритми керування безколекторним двигуном постійного струму
  проф. Калніболотський Ю.М.

  5.

  Кузіна Анастасія Володимирівна Підсистема семантичного аналізу
  ст.викл. Дідковська М.В.

  6.


  Лебедєв Кирило Анатолійович

  Автоматизація аналізу окремих параметрів крові
  проф. Калніболотський Ю.М.

  7.

  Левчук Юрій Анатолійович Комп'ютерна система пошуку ліній дорожної розмітки ст.викл. Дзюба В.Г.

  8.

  Морськой Андрій Володимирович Якість обслуговування в мультисервісних інформаційних мережах доц. Кучернюк П.В.

  9.

  Новіков Олександр Геннадійович Комп'ютерна система розпізнавання дорожніх знаків ст.викл. Дзюба В.Г.

  10.


  Паламарчук Олександр Миколайович

  Реалізація аудіологічних процедур на основі DSP -технологій
  проф. Лисенко О.М.

  11.


  Петруненко Сергій Миколайович

  Вимірювальна система на основі DSP -мікроконтролера TMS320F812
  проф. Лисенко О.М.