Акредитація

Результати акредитації 


Акредитація ОНП магістерського рівня “Радіоелектронна інженерія”

14 березня 2024 року відбудеться відкрита зустріч о 15.00 – 15.40 з усіма охочими в рамках програми візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка освітньо-наукової програми “Радіоелектронна інженерія”.

Відкрита зустріч з експертами: ID 53272 НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», ОНП «Радіоелектронна інженерія»

Підключитись до конференції Zoom: https://us05web.zoom.us/j/85462009205?pwd=AC1EIR4DbQdBywVjIc99P67McZtbmL.1

Ідентифікатор конференції: 854 6200 9205

Акредитація за другим (магістерським) рівнем

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми 172 ОПП магістри ЕОЗРС

Програма роботи експертної групи магістри ОПП ІОЗРС

Відкрита зустріч з експертами: ID 57918 НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», ОП «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем»
Підключитись до конференції Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/84900728159?pwd=xP8gh8vYq4GxzSwtIUxiUrBe0waDVL.1
Ідентифікатор конференції: 849 0072 8159
Пароль: 2023

ОПП Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня ВО

Навчальний план (172 ОПП магістри) 2023-2024

Робоча навчальна програма_1 курс ДК31мп 2023-2024

Робоча навчальна програма_2 курс ДК21мп 2023-2024


Рецензія - відгук на ОПП від ТОВ Глобал Лоджик Україна (магістерський рівень) 

Рецензія - відгук на ОПП від ТОВ Радіонікс (магістерський рівень) 

Відгук на ОПП від НВЦ Інфозахист (магістерський рівень) 

Підсумки опитування ННЦ СП СОЦІО+


Програма візиту експертної групи

Програма роботи експертної групи для проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю «172 Телекомунікації та радіотехніка» освітньої програми «Телекомунікації та радіотехніка» (ID у ЄДЕБО 49918) 15 – 17 травня 2023 року:

 
та на Відкриту зустріч з експертною групою ОП 172 "Телекомунікації та радіотехніка":
Час: 15 травня 2023 р. 14:00 – 15:00 Київ

============17.04.2023  15:20 – 16:00=================

Наказ про призначення експертної групи

Програма візиту експертної групи

Відкрита зустріч з експертами:  ІD програми 28677, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», ОПП «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем»

Time:  17.04.2023  15:20 – 16:00
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/72265217150?pwd=9tvakZSVMQXeH6fVsVE66R4RaLK6se.1


Освітньо-професійна програма (бакалаврат)

Навчальний план бакалаврів

Робочий навчальний план бакалаврів (1-4 курс) 

Відомості самооцінювання - Спеціальність 172, кафедра КЕОА

Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОПП «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Стандарт вищої  освіти - 172 телекомунікації та радіотехніка

Підсумки опитування ННЦ СП "Соціоплюс"


Силабуси 


Рецензія-відгук від ТОВ "Радіонікс" (172 КПІ КЕОА - бакалаврський рівень)

Рецензія-відгук від ТОВ "ГлобалЛоджик Україна" (172 КПІ КЕОА - бакалаврський рівень)

Відповіді

Захисні окуляри в лабораторіїІнклюзивне навчання. Пандус в 12 корпусі.