Дисципліни

 • Назва освітнього компонента

  Вид компонента

  Поле для завантаження силабуса або інших навчально- методичних матеріалів

  ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство. Частина 1. Право інтелектуальної власності

  Навчальна дисципліна

  https://drive.google.com/file/d/15y1T99dgk8gMPCy1odqUUrlHGGjpaw20/view?usp=drive_link

  ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство. Частина 2. Патентознавство та набуття прав

  Навчальна дисципліна

  https://drive.google.com/file/d/15y1T99dgk8gMPCy1odqUUrlHGGjpaw20/view?usp=drive_link 

  ЗО 2 Сталий інноваційний розвиток

  Навчальна дисципліна

  https://drive.google.com/file/d/1Js-8Xlx_tF0giY134mONPXVxCDNY5pkg/view?usp=drive_link 

  ЗО 3 Практичний курс іноземної мови для ділової  комунікації

  Навчальна дисципліна

  https://drive.google.com/file/d/1bPhkfjL_pZnAvSqvgb8G_4EB8RYTlfxS/view?usp=drive_link  

  ЗО 4 Менеджмент стартап-проєктів

  Навчальна дисципліна

  https://drive.google.com/file/d/15suXvvDqFQRdPNAK2mtu-ClL0rjQAvnp/view?usp=drive_link 

  ПО 1 Проектування "систем на кристалі"

  Навчальна дисципліна

  https://drive.google.com/file/d/17u5WFX0hQTk4cBXJU9I3KXq9fdqcw17V/view?usp=drive_link 

  ПО 2 Проектування "систем на кристалі"

  Курсова робота

  https://drive.google.com/file/d/14mxrfFG1xnqDJ_67D2NN5--VfU1aLo46/view?usp=drive_link 

  ПО 3 Системне програмування та керування базами даних в телекомунікаціях

  Навчальна дисципліна

  https://drive.google.com/file/d/1K6y_I9EQZEbbJjx16a6CE3ZbtDD_5qgv/view?usp=drive_link 

  ПО 4 Основи нейромережних технологій

  Навчальна дисципліна

  https://drive.google.com/file/d/1nYUqx3HT23i5m9Gug0GemLViEeMzvhoN/view?usp=drive_link 

  ПО 5 Комп’ютерні мережі та засоби телекомунікацій

  Навчальна дисципліна

  https://drive.google.com/file/d/1ofiiMt2Ao1uTJL7AZELl6tCl-gyKTb9A/view?usp=drive_link 

  ПО 6 Комп’ютерні мережі та засоби телекомунікацій

  Курсовий проєкт

  https://drive.google.com/file/d/1fvJrzg7kOjpZJEgfl1HlfLs0xCk6IM6o/view?usp=drive_link 

  ПО 7 Системи комп'ютерного зору

  Навчальна дисципліна

  https://drive.google.com/file/d/1NTCPo19BHGQdm_JsBFjNHMAUDscdaa4e/view?usp=drive_link 

  ПО 8.1 Наукова робота за темою магістерської  дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень

  Навчальна дисципліна

  https://drive.google.com/file/d/1CP29mXnJ1RiLwQ_P56YeE_MnUhwVaDin/view?usp=drive_link 

  ПО 8.2 Наукова робота за темою магістерської  дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за  темою магістерської дисертації

  Навчальна дисципліна

  https://drive.google.com/file/d/15nsvmt7YDURimphxIDkiD0L1rSOJKwd4/view?usp=drive_link 

  ПО 9 Практика

  Практика

  https://drive.google.com/file/d/1nCLiky7QhlsOn5abtetVek1kZeFLEEPK/view?usp=drive_link 

  ПО 10 Виконання магістерської дисертації

  Підсумкова

  атестація

  https://drive.google.com/file/d/1roSqoICDywnFJu4N9wCklm_kGKre4laW/view?usp=drive_link 

 • Назва освітнього компонента Вид компонента Назва файла та посилання на нього Якщо освітній компонент потребує спеціального матеріально-технічного та/або інформаційного забезпечення, наведіть відомості щодо нього*
  ПО 1 Електронна компонентна база радіотехнічних та телекомунікаційних систем навчальна дисципліна ПО 1 Силабус Ел база ЕА та ТК Лисенко.docx.rtf не потребує
  ПО 2 Електронна компонентна база радіотехнічних та телекомунікаційних систем курсова робота ПО 2 Силабус КР Ел комп база ЕА та ТК Лисенко.docx не потребує
  ПО 3 Матеріали радіоелектронної апаратури та телекомунікаційних систем навчальна дисципліна ПО 3 Сілабус.docx не потребує
  ПО 4.1 Методи обробки даних в інформатиці. Частина 1 навчальна дисципліна ПО 4.1 Методи обробки даних в інформатиці. Частина 1.(Силабус)_Корнєв.docx.pdf не потребує
  ПО 4.2 Методи обробки даних в інформатиці. Частина 2 навчальна дисципліна ПО 4.2 Силабус2022_МОДI_Ч.2-БондаренкоН.О.docx  не потребує
  ПО 5 Функціонально-логічне проектування навчальна дисципліна ПО 5 Силабус - ФЛП - 2022-23.docx Налагоджувальні плати DE2.
  САПР Quartus II Web Edition. Є у відкритому доступі
  ПО 6 Конструкторське проектування радіоелектронної апаратури навчальна дисципліна ПО 6_Силабус-КПРА-1-2023lt.docx Altium Designer. Altium Designer Term Based Academic License 1-25, SN-08357425
  ПО 7 Конструкторське проектування радіоелектронної апаратури курсова робота ПО 7_Силабус-КПРА-2-2023lt.docx  Altium Designer. Altium Designer Term Based Academic License 1-25, SN-08357425
  ПО 8 Автоматизація проектування цифрових пристроїв навчальна дисципліна Силабус_Автоматизація_Антонюк.docx Середовище для моделювання ModelSim
  ПО 9 Автоматизація проектування цифрових пристроїв курсова робота Силабус_КР_Автоматизація_Антонюк.docx Середовище для моделювання ModelSim
  ПО 10 Мікропроцесорні технології і компоненти радіоелектронної апаратури навчальна дисципліна ПО 10 Мікропроцесорні технології і компоненти радіоелектронної апаратури (Силабус).pdf 1.Навчальні стенди:
  - Global Logic Starter Kit
  - STM32F401/411 NUCLEO
  - STM32F4 Discovery
  2.Комплект зовнішніх пристроїв
  В кількості, достатньої для реалізації ОП
  ПО 11 Мікропроцесорні технології і компоненти радіоелектронної апаратури курсовий проект ПО 11 Мікропроцесорні технології і компоненти радіоелектронної апаратури. Курсовий проект (Силабус).pdf 1. Навчальні стенди:
  - Global Logic Starter Kit
  - STM32F401/411 NUCLEO
  - STM32F4 Discovery
  2. Комплект зовнішніх пристроїв
  В кількості, достатньої для реалізації ОП
   
  ПО 12.1 Моделювання технічних систем і технологічних процесів. Частина 1 навчальна дисципліна Силабус-1 МТСТП-1 за НПБ_2021(22).docx не потребує
  ПО 12.2 Моделювання технічних систем і технологічних процесів. Частина 2 навчальна дисципліна Силабус-2 МТСТП-2 за НПБ_2021(22).docx не потребує
  ПО 13 Моделювання технічних систем і технологічних процесів. Курсова робота” курсова робота Силабус МТСТП-КР.docx не потребує
  ПО 14 Переддипломна практика практика ПО 14 практика бак.pdf відповідно до бази практики
  ПО 15 Дипломне проектування підсумкова атестація ПО 15-Силабус-ДП-Бакалаври-2023.docx відповідно до напряму дослідження та теми дипломного проекту
  ЗО 1 Українська мова за професійним спрямуванням навчальна дисципліна Посилання не потребує
  ЗО 2 Історія науки і техніки навчальна дисципліна Посилання  не потребує
  ЗО 3 Основи здорового способу життя навчальна дисципліна Посилання  не потребує
  ЗО 4.1 Практичний курс іноземної мови. Частина 1 навчальна дисципліна Посилання  не потребує
  ЗО 4.2 Практичний курс іноземної мови. Частина 2 навчальна дисципліна Посилання  не потребує
  ЗО 5 Економіка і організація виробництва навчальна дисципліна Посилання не потребує
  ЗО 6 Охорона праці та цивільний захист навчальна дисципліна Посилання не потребує
  ЗО 7 Вступ до філософії навчальна дисципліна Посилання не потребує
  ЗО 8 Стратегія охорони навколишнього середовища навчальна дисципліна Посилання не потребує
  ЗО 9 Підприємницьке право навчальна дисципліна Посилання не потребує
  ЗО 10.1 Практичний курс іноземної мови професійного спілкування. Частина 1 навчальна дисципліна Посилання не потребує
  ЗО 10.2 Практичний курс іноземної мови професійного спілкування. Частина 2 навчальна дисципліна Посилання не потребує
  ЗО 11.1 Вища математика. Частина 1 навчальна дисципліна Посилання не потребує
  ЗО 11.2 Вища математика. Частина 2 навчальна дисципліна Посилання не потребує
  ЗО 11.3 Вища математика. Частина 3 навчальна дисципліна Посилання не потребує
  ЗО 12.1 Загальна фізика. Частина 1 навчальна дисципліна Посилання не потребує
  ЗО 12.2 Загальна фізика. Частина 2 навчальна дисципліна Посилання не потребує
  ЗО 13 Інженерна та комп'ютерна графіка навчальна дисципліна Посилання не потребує
  ЗО 14 Вступ до спеціальності навчальна дисципліна ЗО 14 Вступ до спеціальності.docx не потребує
  ЗО 15 Основи метрології навчальна дисципліна ЗО 15 Основи метрології.docx не потребує
  ЗО 16.1 Інформатика. Частина 1 навчальна дисципліна ЗО 16_1 Інформатика_Частина 1.docx

  Компілятори мови програмування С.

  Є у вільному доступі.

  ЗО 16.2 Інформатика. Частина 2 навчальна дисципліна ЗО16.2_Силабус-Info-2-2023lt.pdf Компілятори мови програмування С.
  Є у вільному доступі.
  ЗО 17.1 Основи теорії кіл. Частина 1 навчальна дисципліна ЗО17.1_СилабусОТК1_БондаренкоВ.pdf не потребує
  ЗО 17.2 Основи теорії кіл. Частина 2 навчальна дисципліна ЗО17.2_СилабусОТК2_БондаренкоВ.pdf не потребує
  ЗО 18 Електродинаміка та поширення радіохвиль навчальна дисципліна  Посилання не потребує
  ЗО 19.1 Схемотехніка. Частина 1 навчальна дисципліна ЗО 19.1 Схемотехніка. Частина1.pdf Осцилограф/генератор DSOX1102G

  Мультиметри UNI-T UTM 158E

  Джерела живлення UNI-T UTP3305

  Макетні плати типу Breadboard та набори дискретних радіо компонентів

  Вимірювальний комплекс Analog Discovery 2

  Програма симулятор електричних схем LTSPICE - у відкритому доступі

  ЗО 19.2 Схемотехніка. Частина 2 навчальна дисципліна ЗО 19.2 Схемотехніка. Частина2.pdf Налагоджувальні плати DE1-SoC

  Вимірювальний комплекс Analog Discovery 2

  САПР Quartus Prime Light - у відкритому доступі

  ЗО 20.1 Основи теорії телекомунікацій і радіотехніки. Частина 1 навчальна дисципліна ЗО 20_1 ОТТР-1.docx не потребує
  ЗО 20.2 Основи теорії телекомунікацій і радіотехніки. Частина 2 навчальна дисципліна ЗО 20_2 ОТТР-2.docx не потребує
  ЗО 21 Цифрове оброблення сигналів навчальна дисципліна ЗО 21 Цифрове оброблення сигналів.docx GNU Octave, безкоштовний аналог Matlab

  * наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 • Навчально-методичні видання викладачів кафедри КЕОА

  1. Дистанційний курс «Моделювання радіоелектронних кіл в OrCAD» в системі дистанційного навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» освітня програма «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем», сертифікат УІІТО, Серія НMП, №5429, автори-розробники Бондаренко В.М., Бондаренко Н.О. – Електронні дані (2.68 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. – 4,1 ум. друк. арк. Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №10 від 18.06.2020 р.). https://do.ipo.kpi.ua/enrol/index.php?id=4700 

  2. Електродинаміка та поширення радіохвиль. Лабораторний практикум, част. 1 [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньої програми «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. М. Бондаренко, Н. О. Бондаренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,02 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 54 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 8 від 24.06.2021 р.) https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43808 

  3. Електромагнітна сумісність електронних засобів. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей » спеціальності 171 «Електроніка»" / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. В. Пілінський, В. Б. Швайченко. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,93 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 35 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 5 від 26.05.2022 р.) за поданням Вченої ради Факультету електроніки (протокол № 4/22 від 25.04.2022 р.) https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48128

  4. Елемент дистанційного курсу «Основи мікропроцесорної техніки. Розділ. Лабораторні роботи» / Укдад. В.П. Корнєв., Н.О. Бондаренко /КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 р. "Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського", протокол №6 від 24.06.2022р., Сертифікат УІІТО Серія НМП № 6161, – 6,8 авт.арк.URL:https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=389/  

  5. Імовірнісні основи обробки даних. Розрахункова робота. [Електронний ресурс] навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» /КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019уклад.: Корнєв В.П., Бондаренко Н.О. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,86 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019 р., – 77 с. (Гриф “Рекомендовано методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського” Протокол № 7, від 01.04.2019.) URL:https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=243139

  6. Інтелектуальні інформаційно-обчислювальні системи та технології в радіоелектроніці. Вибрані розділи: Композиційні системи та технології [Електронний ресурс]: навч.  посіб. для  студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: І.В. Редько, О.М. Лисенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 15,3 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 153с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 8 від 24.06.2021р.https://drive.google.com/drive/folders/1VXw2Zr3iE2V5IxSkr2zUV_hXoy8g_KMj

  7. Інтелектуальні технології в медичній діагностиці, лікуванні та реабілітації: монографія / С.В.Павлов, О.Г.Аврунін,.. О.М.Лисенко та інші. - Вінниця: ПП "ТД Едельвейс і К", 2019. – 260с. - 11,5 авт. арк.; Ухвалено Вченою радою ВНТУ, протокол №11 від 25.04.2019р. https://openarchive.nure.ua/items/ae3fbbbb-038a-4cae-a8bf-5b445761efb2 

  8. Курсовий проект. Мікропроцесорні технології і компоненти радіоелектронної апаратури. Дистанційний курс на платформи дистанційного навчання "Сікорський” /КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022уклад.: Корнєв В.П.URL:https://classroom.google.com/c/MTQ1MDkxNjQzNDkw?cjc=t7s6xjk 

  9. Лисенко О.І.,  Мірошниченко А.П. «Електронна компонентна база радіоелектронної апаратури ". Лабораторний практикум. електронний ресурс : Навч. посібник. Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (Протокол № 9  від 30.05.19  р.).https://drive.google.com/drive/folders/1pkO_cVWS_93bmcORIMuCn4jEkJjVO973 

  10. Лисенко О.І., Мірошниченко А.П. Електронна компонентна база радіоелектронних апаратів.  Лабораторний практикум. Електронне видання. 30 с. Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка», спеціалізацією «Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем» Ухвалено методичною радою ФЕЛ; Протокол № 6 Дата 30.06.2019. https://drive.google.com/drive/folders/1--h2_cUOjQlYAc92Fa9LEv0SyuOBG2IT

  11. Методи обробки даних в інформатиці. Ймовірнісні основи. Лекції до курсу/ Volodymyr Korniev -Канал YouTubeUA Список відтворення (12 відео)URL: https://www.youtube.com/playlist?list=PL36mSCczhyh0ca9edhyxqgYWyP7hK4fOt (дата звернення 29.12.2022)

  12. Методи обробки даних в інформатиці. Частина 1. Ймовірнісні основи. Дистанційний курс на платформи дистанційного навчання "Сікорський"./КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022уклад.: Корнєв В.П., Бондаренко Н.О.URL:https://classroom.google.com/c/MjQ3OTQ3ODYyODMw?cjc=yjfjxft 

  13. Мікроелектронні сенсори на основі кремнієвих p-n переходів [Електронний ресурс]: Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 4 від 21.12.2017 р.) як навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка» спеціалізації «Мікроелектронні інформаційні системи», «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої», спеціальністю 172 «Телекомунікація та радіотехніка» спеціалізації «Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем» / О.В. Борисов, П.О. Яганов; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 12,55 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 174 с.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51264

  14. Мікроконтролери на основі процесорів ARM Cortex-m4. Лекції до курсу «Мікропроцесорні технології і компоненти радіоелектронної апаратури» /Volodymyr Korniev -Канал YouTubeUA Список відтворення (25 відео)URL: https://www.youtube.com/playlist?list=PL36mSCczhyh29mLwDloGPi2TfTms_T7dZ 

  15. Мікропроцесорні технології і компоненти радіоелектронної апаратури. Дистанційний курс на платформи дистанційного навчання "Сікорський". /КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022уклад.: Корнєв В.П., Бондаренко Н.О. URL: https://classroom.google.com/c/Mjc4MjAyMzgxNzYw?cjc=427hamv

  16. Мірошниченко А.П. Текст лекцій, розділ «Діелектрики» електронний ресурс : навч. посібник. Рекомендовано Методичною Радою університету (Протокол № 9  , від 24.05.2018) http://keoa.kpi.ua/240518-9-Dielectriky-Miroshnichenko.pdf

  17. Мірошниченко А.П., Іваннік Г.В. Матеріали радіоелектронної апаратури та телекомунікаційних систем. Курс лекцій. Навчальний посібник. Гриф  надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського;  протокол № 6; дата 24.06.2022. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48643

  18. Мірошниченко А.П., Іваннік Г.В. Матеріали радіоелектронної апаратури. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. Гриф «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського”;  протокол; дата 10.12.2020.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45027

  19. Мірошниченко А.П., Іваннік Г.В. Матеріалознавство радіоелектронної апаратури. Лабораторний практикум (частина 1). Навчальний посібник. Гриф «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського»; Протокол № 9; 30.05.2019. http://keoa.kpi.ua/300519-9-materialoznavstvo1.pdf

  20. Мірошниченко А.П., Іваннік Г.В. Матеріалознавство радіоелектронної апаратури-2. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. Гриф  “ Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського ”;  протокол № 10; дата 18.06.2020 http://keoa.kpi.ua/180620-10-materialoznavstvo2.pdf

  21. Мірошниченко А.П., Іваннік Г.В.Фізичні основи електроніки. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. Гриф  “Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського”;  дата 24.06.2021.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45026

  22. Мова опису апаратури Verilog: [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», спеціалізації «Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. І. Антонюк, Д. Ю. Лебедев. – Електронні текстові дані (1 файл, 2,657Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 59 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Протокол № 05/2018, 21.05.2018 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/50037 

  23. Мова опису апаратури Verilog: [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», спеціалізації «Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. І. Антонюк, Д. Ю. Лебедев. – Електронні текстові дані (1 файл, 2,657Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 59 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Протокол № 05/2018, 21.05.2018 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/50037

  24. Моделювання радіоелектронних кіл. Розрахункова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньої програми «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. В. М. Бондаренко, Н. О. Бондаренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1.25 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 34 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 6 від 24.06.2022 р.)https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49916 

  25. Моделювання технічних систем і технологічних процесів. Вибрані розділи: Регресійний аналіз [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікація та радіотехніка», освітньої програми «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем» / Уклад. :  П.О. Яганов; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,13 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 54 с. Обсяг 1,63 авт. арк. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 5 від 23.02.2023 р.) за поданням Вченої ради факультету електроніки (протокол № 01/2023  від 30.01.2023 р.).https://ela.kpi.ua/handle/123456789/53255

  26. Оптимізація та прийняття проектно-конструкторських рішень. Розрахункова робота : навч. посіб. для студ. спеціальності 172 -«Телекомунікації та радіотехніка» / Уклад.: Н.О. Бондаренко. – К.: НТУУ «КПІ», 2019, – 73с. Ухвалено методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 9 від 30.05.2019р.)https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51948

  27. Основи мікропроцесорної техніки. Дистанційний курс на платформи дистанційного навчання "Сікорський"./КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022уклад.: Корнєв В.П, Бондаренко Н.О.URL:https://classroom.google.com/c/MTUyOTY3NTE0NjI4?cjc=vihcl2u 

  28. Основи мікропроцесорної техніки. Елемент дистанційного курсу. Електронні дидактичні демонстраційні матеріали в системі дистанційного навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітня програма "Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем" /Уклад. В.П. Корнєв, Н.О.Бондаренко. /КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського", протокол №10 від 18.06.2020р., Сертифікат УІІТО Серія НТП №5431.–27 авт.арк. URL: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=389

  29. Основи мікропроцесорної техніки. Лекції до курсу / Volodymyr Korniev -Канал YouTubeUA  Список відтворення (14 відео) URL:https://www.youtube.com/playlist?list=PL36mSCczhyh0l7CcWhPBCzWHL8CaynJZg (дата звернення 29.12.2022)

  30. Основи нейромережних технологій. Вибрані розділи: Класифікаційні властивості персептронів [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікація та радіотехніка», освітньої програми «Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем» / П.О. Яганов; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 0,436 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 44 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 8 від 24.06.2021 р.)https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43712

  31. Основи теорії кіл: Розділи «Аналіз кіл у сталому синусоїдальному режимі», «Аналіз кіл у часі» [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», спеціалізації «Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. М. Бондаренко, Н. О. Бондаренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,26 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 70 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 9 від 24.05.2018 р.)  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51553 

  32. Основи теорії кіл-1: Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», спеціалізації «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. М. Бондаренко, Г. В. Іваннік. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 28 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 7 від 1.04.2019 р.) https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51654 

  33. Основи теорії телекомунікацій та радіотехніки. Частина 1. Лабораторний практикум : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою  «Інформаційно–обчислювальні засоби радіоелектронних систем» спеціальності 172  «Телекомунікації та радіотехніка»/ уклад.: П. В. Кучернюк. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 77 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 6 від 24.06.2022 р.) за поданням Вченої ради Факультету електроніки (протокол № 5/22 від 31.05.2022 р.)https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48962 

  34. Основи теорії телекомунікацій та радіотехніки. Частина 2. Лабораторний практикум : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою  «Інформаційно–обчислювальні засоби радіоелектронних систем» спеціальності 172  «Телекомунікації та радіотехніка»/ уклад.: П. В. Кучернюк. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 125 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 6 від 24.06.2022 р.) за поданням Вченої ради Факультету електроніки (протокол № 5/22 від 31.05.2022 р.).https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48963 

  35. Основи теорії телекомунікацій: Текст лекцій з дисципліни «Основи теорії телекомунікацій і радіотехніки» [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 172  «Телекомунікації та радіотехніка», освітньої програми «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: П. В. Кучернюк. – Електронні текстові данні (1 файл: 4,19 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 290 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 10 від 18.06.2020 р.) за поданням Вченої ради Факультету електроніки (протокол № 05/2020 від 25.05.2020 р.)https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41495 

  36. Павлов Л.М. Основи метрології. Конспект лекцій до вивчення кредитного модуля дисципліни «Основи метрології» [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Л. М. Павлов. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,12 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 126 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36943

  37. Проєктування систем на кристалі. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», спеціалізації «Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Уклад. : О. І. Антонюк, Д. Ю. Лебедев. – Електронні текстові дані (1 файл: 9.55 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 89 с.  Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол No 6 від 24.06.2022 р.) за поданням Вченої ради Факультету електроніки (протокол No 5/22 від 31.05.2022 р.). Реєстр. номер 21/22850.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49983 

  38. Проєктування систем на кристалі. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Інформаційно-обчислювальні засоби електроннихсистем» спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Уклад. : О. І. Антонюк, Д. Ю. Лебедев. – Електронні текстові дані (1 файл: 9.55 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 89 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол No 6 від 24.06.2022 р.) за поданням Вченої ради Факультету електроніки (протокол No 5/22 від 31.05.2022 р.)https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49983    

  39. Редько, І. В. Композиційні засади проектування баз даних [Електронний ресурс] : монографія / І. В. Редько, О. М. Лисенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,28 Мбайт). – Київ : ЦП «Компринт», 2019. – 114 с.- 5,6 авт. арк. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51656 

  40. Редько, І. В. Композиційні засади проектування баз даних [Електронний ресурс] : монографія / І. В. Редько, О. М. Лисенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,28 Мбайт). – Київ : ЦП «Компринт», 2019. – 114 с.- 5,6 авт. арк. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51656 )

  41. Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль: курсова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей» спеціальності 171 «Електроніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського;  уклад.: Пілінський В. В., Швайченко В. Б. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,95 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 36 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 5 від 26.05.2022 р.) за поданням Вченої ради Факультету електроніки (протокол № 4/22 від 25.04.2022 р.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48126

  42. Технології моніторингу та трафік-інжинірингу в телекомунікаційних мережах [Електронний ресурс] : підручник для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / П. В. Кучернюк; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 257 с.  9,74 авт. арк. Гриф надано Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 3 від 15.03.2021 р.).https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41500 

  43. Технології останньої милі: Текст лекцій з дисципліни «Комп’ютерні мережі та засоби телекомунікацій» [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 172  «Телекомунікації та радіотехніка», спеціалізації «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем»/ П. В. Кучернюк; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,73 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 124 с.

  44. Технологія периферійного сканування “Boundary-Scan” радіоелектронних систем: Текст лекцій з дисципліни «Периферійні пристрої» [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньої програми «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: О. М. Лисенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,81 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 42 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 4 від 10.12.2020р.). https://drive.google.com/drive/folders/1VXw2Zr3iE2V5IxSkr2zUV_hXoy8g_KMj 

  45. Цифрове оброблення сигналів-2: Курсова робота [Електронний ресурс] :Електронне мережне навчальне видання для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньої програми «Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Д.Ю. Лебедев, О. М. Лисенко, О.І. Антонюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,583 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 26 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №2 від 01.10.2020р.) за поданням Вченої ради ФЕЛ № 02/2020 від 24.02.2020р. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/50036 

  46. Яганов П.О. Мікроелектронні сенсори на основі кремнієвих p-n- переходів.   Навчальний посібник / О.В. Борисов, П.О. Яганов. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – 152 с. Ум.друк.арк 8,83. 6,9 авт.арк. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 4 від 21.12.2017 р.). Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського  (протокол № 7 від 01.04.2019 р.) за поданням Вченої ради факультету електроніки  (протокол №02/2019 від 25.02.2019 р.)https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41492