Практика та працевлаштування

 • Випускники кафедри КЕОА мають змогу влаштуватися на будь-які підприємства з України та зарубіжжя за профілем підготовки, зокрема, на нижченаведені підприємства, з якими у кафедри КЕОА налагоджені зв’язки (у формі договорів про співпрацю та партнерство, проведення переддипломної практики тощо).

  Переддипломна практика проходить на 4-ому та 2-ому курсі і передбачає підготовку бакалаврських та магістерських робіт як на базі кафедри, так і на підприємствах-роботодавцях різної форми власності, тобто на місцях майбутньої роботи.

  Програма (силабус) з практики - 4 курс

  Силабус з практики ОПП магістри - 2 курс

  Педагогічна практика аспірантів 2 року навчання

  Педагогічна практика в системі навчання в аспірантурі є компонентом практичної професійної підготовки до науково-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі й спрямована на набуття навичок здійснення навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі й формування вмінь викладацької діяльності, зокрема, викладання спеціальних дисциплін, організації навчальної діяльності студентів, науково-методичної роботи тощо.

  У процесі педагогічної практики поглиблюються знання аспірантів з педагогіки вищої школи, розвиваються та закріплюються вміння здійснювати науково-методичний аналіз навчальних програм навчальних дисциплін, складати плани-конспекти занять, проводити різні види аудиторних занять, оцінювати результати власної діяльності, вдосконалювати комунікативні складові викладацької діяльності.

  Практика проводиться на 2 році аспірантської підготовки в 3 семестрі. Загальний обсяг педагогічної практики складає 60 навчальних годин (2 кредити ECTS). Тривалість практики за навчальним планом – два тижні з відривом від занять в університеті.

  Педагогічна практика - Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

  сторінці Сектора практики та сприяння працевлаштуванню випускників Департаменту навчальної роботи .


 • ДП "Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві"

  Військова частина А 0257

  ВАТ "Банкомзв'язок"

  НТУУ "КПІ" НДІ ПЕ

  ВАТ "Відео Інтернет Технології"

  ТОВ "Злагода"

  Деравна науково-виробнича корпорація "Київський інститут автоматики"

  ТОВ "СКАН"

  ТОВ "Альянс Оптимал Солюшинз"

  Інститут кібернетики НАН України

  ТОВ “ВЕНБЕСТ”

  ТОВ "Найснет Плюс"

  ТОВ «Радіонікс»

  ПП. «СОКІЛ»

  ТОВ «НДІ МЕДІНТЕХ»

  ТОВ "Глобал Лоджик Україна"

  ТОВ "Найснет Плюс"

  ЗАТ Інком

  ТОВ "Роут-атоматик"

  ВАТ Київський з-д реле та автоматики

  Електронспецсервіс

  Іновейтів-Маркетинг Україна

  ТОВ "Конто"

  ТОВ Софт-Серв

  фірма "Укрмед"

  ВАТ ДКБ Геофізичного приладобудування

  ТОВ Дінтернел

  ПП Центр точних наук

  ТОВ «Лабораторія ДА»

  ТОВ "Капіталбудінвест-2007"

  ТОВ "Бухоблік і торгівля Україна"

  ТОВ "Інтерплейс"

  ТОВ "Мультиклімал України"

  ЗАТ "Нові Інжинірингові Технології"

  ТОВ "Альянс Оптимал Солюшинз"

  ДП ДККБ «ЛУЧ»

  ТОВ "Найснет Плюс"

  ТОВ "Ласк-сервіс"

  ВАТ «Банкомзв'язок»

  ТОВ «Інвесттехнологія»

  ВАТ ін-т Транспорту Нафті

  ДАХК "АРТЕМ"

  ВАТ «Банкомзв'язок»

  ГІОЦ ДП НЕК "Укренерго"

  ПП "Софт Бізнес Трейд"

  ПП «Альянс Ентерпрайзес 2008»

  КП "Дирекція з утримання та обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Киева"

  ТОВ Сервус-систем

  ТОВ "Енерго"

  ТОВ "Мерка Трейд"

  ТОВ "Електронний Рай"

  ПП Леотон Україна

  І-т молекулярної біології і генетики

  ДП "Мілексіс Україна"

  ТОВ PetRUS

  ООО "Світ ІТ"

  ТОВ "Порта УАН"

  ТОВ "Петрус Алко"

  ТОВ Айрон-Стіл

  ТОВ "ХТЛ Україна"

  ООО "Сілоджик"

  ДП "Мілексіс-Україна"

  фірма VD MAIS

  НВП "КиївТехносервіс"

  ДКТБ ІЕЗ ім. Патона

  Держ. акц. холд. компанія "Каскад"

  ПП Редондо

  ВАТ “ Фінпорт Технолоджіс Інк. ”

  НДІ Прикладної електроніки

  ТОВ "Юнінос"

  ТОВ "Нейросистем"

  ТОВ "Елекон"

  НАН і-т Телекомунікацій та глоб. інформ. простору

  ВАТ Київський з-д реле та автоматики

  ТОВ "Гера-Сервіс"

  Інститут Телекомунікацій та глобального інформ. простору

  з-д "Авіант"

  ТОВ "Йеко-Київ"

  НАН і-т молекулярної генетики

  Електронспецсервіс

  МП ВТИ

  ТОВ Супертюнс

  ЗАТ Бакмед

  ТОВ "Зв'язок-Рембуд-КТ"

  Підприемство СМК

  ТОВ Електронспецсервіс