Освітні програми

 • Розгляд проектів

  ОПП бакалавр 172 КЕОА 2022

  Освітньо-професійна програма (магістратура)

  Освітньо-наукова програма (магістратура)

  Освітньо-професійна програма (бакалаврат) 2020

  Освітньо-наукові програми третього рівня навчання (PhD) знаходяться на сторінці за цим посиланням

  Силабуси 1-4 курс (бакалаврат)

  Силабуси 1-2 курс (магістратура)

  Спеціальність/ Освітня програма/ Освітній рівень

  Описання освітньої програми

  172 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

   

  ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ЗАСОБИ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ

   

  БАКАЛАВРАТ

  Студенти вивчають та отримують навички проектування, моделювання, конструювання та програмування радіоелектронних систем різного функціонального призначення на основі однокристальних мікроконтролерів, ARM процесорів та ПЛІС (FPGA) з використанням пакетів програм OrCAD, Quartus Prime, Arduino-IDE, MatLab, MPLAB IDE, Altium Designer, Modelsim, IAR Workbench, GCC та середовища графічного програмування LabVIEW.  Забезпечується вивчення повного циклу розробки вбудованих (embedded) систем, схемотехнічних рішень, багатошарових друкованих плат, написання та налагодження керуючих програм для мікропроцесорів і мікроконтролерів. Вивчаються також найрізноманітніші процесорні архітектури: на 1-му курсі AVR/Arduino, далі STM32, ARM, MIPS, RISC-V; з 3-го курсу - embedded Linux на одноплатних комп'ютерах (Raspberry Pi 3, Pine A64, BeagleBone Black). Всі проекти і лабораторні роботи виконуються на сучасному обладнанні Tektronix, Rohde & Schwarz, Keysight і Digilent. На базі кафедри функціонують офіційний Центр навчання технологіям проектування компанії IntelFPGA (колишня Altera, США) в Україні, навчальна лабораторія компанії Texas Instruments (США), навчально-наукові лабораторії мікроелектроніки, робототехніки і телекомунікацій (LampaKids) та «КПІ – GlobalLogic Ukraine», а також відкрита лабораторія електроніки Lampa. Випускники кафедри працюють за фахом як на провідних електронних і телекомунікаційних підприємствах та в бізнес-структурах України(Global Logic, Sirin Software, Infozahyst, Радіонікс, КБ Луч і т.д.),  так і за межами країни (Франція, США, Канада, Польща, Корея).

   

  172 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

   

  (ОПП) ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ЗАСОБИ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ

   

  МАГІСТРАТУРА

  Студенти вивчають та отримують навички розроблення та реалізації проектів систем комп’ютерного зору на базі сучасних DSP та ПЛІС, проектування «систем на кристалі» на базі Intel FPGA NIOS II та ARM і плат DE1-SoC, розробки цифрових чіпів (із застосуванням мов Verilog та System Verilog), телекомунікаційних мереж, систем  захисту інформації в мережах, налагодження та адміністрування мережного програмного забезпечення. Здійснюється також вивчення баз знань, експертних систем, нейронних мереж, пропонуються  курси вільного вибору, наприклад, технології програмно-визначеного радіо (SDR) на планах RTL SDR v3, LimeSDR, Ettus USRP B210 та HackRF. Всі проекти і лабораторні роботи виконуються на сучасному обладнанні Tektronix, Rohde & Schwarz, Keysight і Digilent. На базі кафедри функціонують офіційний Центр навчання технологіям проектування компанії IntelFPGA (колишня Altera, США) в Україні, навчальна лабораторія компанії Texas Instruments (США), навчально-наукові лабораторії мікроелектроніки, робототехніки і телекомунікацій (LampaKids) та «КПІ – GlobalLogic Ukraine», а також відкрита лабораторія електроніки Lampa. Випускники працюють як за межами країни (Франція, США, Канада, Польща, Корея), так і на провідних електронних та телекомунікаційних підприємствах і бізнес-структурах України. Це або створення і програмування систем на мікроконтроллерах та embedded Linux (Global Logic, Sirin Software, Waves Audio, Infozahyst, Mellanox, Thundersoft), або класичне програмування в аутсорсінгових компаніях (Software Mac Kiev, Luxoft, Ciklum), або розробка мікросхем (Melexis, Samsung R&D, Avnet ASIC) тощо. Кафедра також має угоди і плідну співпрацю з трьома топовими компаніями-стейкхолдерами, які забезпечують обороноздатність України: КБ ЛУЧ, Радіонікс та Інфозахист, для яких вже підготовлено немало талановитих фахівців.

   

  172 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

   

  (ОНП) РАДІОЕЛЕКТРОННА ІНЖЕНЕРІЯ

   

  МАГІСТРАТУРА

  Здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю телекомунікації та радіотехніка, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі і проблеми в галузі радіоелектронної інженерії. Студенти вивчають та отримують навички, необхідні для інноваційної науково-дослідницької діяльності при дослідженні, проектуванні, модернізації, впровадженні та експлуатації сучасних телекомунікаційних і радіотехнічних систем, комплексів, технологій, пристроїв та їх компонентів. Здійснюється вивчення проектування «систем на кристалі» на базі Intel FPGA NIOS II та ARM і плат DE1-SoC, супутникових інформаційних систем, технологій машинного навчання, адаптивного оброблення сигналів  та захисту даних в радіотехнічних комп’ютеризованих системах, системного програмування та керування базами даних в телекомунікаційних системах, методології проведення наукових досліджень, а також поглиблення знань в області мікро- та наноелектроніки. Всі проекти і лабораторні роботи виконуються на сучасному обладнанні, зокрема, Tektronix, Rohde & Schwarz, Keysight і Digilent. Навчання здійснюється з використанням ресурсів навчально-наукових лабораторій кафедр РТФ та ФЕЛ, в тому числі офіційного Центру навчання технологіям проектування компанії IntelFPGA (колишня Altera, США) в Україні та лабораторії мікроелектроніки, робототехніки і телекомунікацій (LampaKids). Випускники кафедр працюють за фахом як на провідних електронних і телекомунікаційних підприємствах та в бізнес-структурах України (Global Logic, Sirin Software, Infozahyst, Радіонікс, КБ Луч і т.д.),  так і за межами країни (Франція, Німеччина, США, Канада, Польща, Корея і т.д.), а також мають змогу продовжити навчання в аспірантурі.