Освітні програми

  Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

  Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

  Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

  Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти


  172 ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

  ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ЗАСОБИ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ

  БАКАЛАВРАТ
  Студенти вивчають та отримують навички проектування, моделювання, конструювання та програмування радіоелектронних систем різного функціонального призначення на основі однокристальних мікроконтролерів, ARM процесорів та ПЛІС (FPGA) з використанням пакетів програм OrCAD, Quartus Prime, Arduino-IDE, MatLab, MPLAB IDE, Altium Designer, Modelsim, IAR Workbench, GCC та середовища графічного програмування LabVIEW. Забезпечується вивчення повного циклу розробки вбудованих (embedded) систем, схемотехнічних рішень, багатошарових друкованих плат, написання та налагодження керуючих програм для мікропроцесорів і мікроконтролерів. Вивчаються також найрізноманітніші процесорні архітектури: на 1-му курсі AVR/Arduino, далі STM32, ARM, MIPS, RISC-V; з 3-го курсу - embedded Linux на одноплатних комп'ютерах (Raspberry Pi 3, Pine A64, BeagleBone Black). Всі проекти і лабораторні роботи виконуються на сучасному обладнанні компаній Tektronix, Rohde & Schwarz, Keysight і Digilent. На базі кафедри функціонують офіційний Центр навчання технологіям проектування компанії IntelFPGA (колишня Altera, США) в Україні, навчальна лабораторія компанії Texas Instruments (США), навчально-наукові лабораторії мікроелектроніки, робототехніки і телекомунікацій (LampaKids) та «КПІ – GlobalLogic Україна», а також відкрита лабораторія електроніки Lampa. Випускники кафедри працюють за фахом як на провідних електронних і телекомунікаційних підприємствах та в бізнес-структурах України (GlobalLogic, Sirin Software, Інфозахист, Радіонікс, КБ Луч, Melexis і т.д.), так і за межами країни (Франція, США, Канада, Польща, Корея).

  (ОПП) ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ЗАСОБИ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ

  МАГІСТРАТУРА
  Студенти вивчають та отримують навички розроблення і реалізації проектів систем комп’ютерного зору на базі сучасних ARM та ПЛІС, проектування «систем на кристалі» на базі IntelFPGA NIOS II та ARM і плат DE1-SoC, розробки цифрових чіпів (із застосуванням мов Verilog та System Verilog), телекомунікаційних мереж на базі модулів Cisco, систем захисту інформації в мережах, налагодження та адміністрування мережного програмного забезпечення. Здійснюється також вивчення баз знань, експертних систем, нейронних мереж, пропонуються курси вільного вибору, наприклад, технології програмно-визначеного радіо (SDR) на платах RTL SDR v3, LimeSDR, Ettus USRP B210 та HackRF.; конструювання швидкісних радіоелектронних пристроїв тощо. Всі проекти і лабораторні роботи виконуються на сучасному обладнанні компаній Tektronix, Rohde & Schwarz, Keysight і Digilent. На базі кафедри функціонують офіційний Центр навчання технологіям проектування компанії IntelFPGA (колишня Altera, США) в Україні, навчальна лабораторія компанії Texas Instruments (США), навчально-наукові лабораторії мікроелектроніки, робототехніки і телекомунікацій (LampaKids) та «КПІ – GlobalLogic Україна», а також відкрита лабораторія електроніки Lampa. Випускники працюють як за межами країни (Франція, США, Канада, Польща, Корея), так і на провідних електронних та телекомунікаційних підприємствах і бізнес-структурах України та займаються створенням і програмуванням систем на мікроконтроллерах та embedded Linux (GlobalLogic, Sirin Software, Waves Audio, Інфозахист, Радіонікс, Mellanox і т.д.), або класичним програмуванням в аутсорсінгових компаніях (Software Mac Kiev, Luxoft, Ciklum), або розробкою мікросхем (Melexis, Samsung R&D, Avnet ASIC) тощо. Кафедра також має угоди і плідну співпрацю з трьома топовими компаніями-стейкхолдерами, які забезпечують обороноздатність України: КБ Луч, Радіонікс та Інфозахист, для яких вже підготовлено немало талановитих фахівців.

  (ОНП) РАДІОЕЛЕКТРОННА ІНЖЕНЕРІЯ

  МАГІСТРАТУРА
  Здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю “Електронні комунікації та радіотехніка”, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі і проблеми в сфері радіоелектронної інженерії. Студенти вивчають та отримують навички, необхідні для інноваційної науково-дослідницької діяльності при дослідженні, проектуванні, модернізації, впровадженні та експлуатації сучасних телекомунікаційних і радіотехнічних систем, комплексів, технологій, пристроїв та їх компонентів. Здійснюється вивчення проектування «систем на кристалі» на базі IntelFPGA NIOS II та ARM і плат DE1-SoC, супутникових інформаційних систем, технологій глибокого машинного навчання, адаптивного оброблення сигналів та захисту даних в радіотехнічних комп’ютеризованих системах, системного програмування та керування базами даних в телекомунікаційних системах, методології проведення наукових досліджень, а також поглиблення знань в області мікро- та наноелектроніки. Всі проекти і лабораторні роботи виконуються на сучасному обладнанні, зокрема, компаній Tektronix, Rohde & Schwarz, Keysight і Digilent. Навчання здійснюється з використанням ресурсів навчально-наукових лабораторій кафедр РТФ та ФЕЛ, в тому числі офіційного Центру навчання технологіям проектування компанії IntelFPGA (колишня Altera, США) в Україні та лабораторії мікроелектроніки, робототехніки і телекомунікацій (LampaKids). Випускники кафедр працюють за фахом як на провідних електронних і телекомунікаційних підприємствах та в бізнес-структурах України (GlobalLogic, Sirin Software, Інфозахист, Радіонікс, КБ Луч і т.д.), так і за межами країни (Франція, Німеччина, США, Канада, Польща, Корея і т.д.), а також мають змогу продовжити навчання в аспірантурі.

  Архів:

  Освітньо-професійна програма (бакалаврат)

  Освітньо-професійна програма (магістратура)

  Освітньо-наукова програма (магістратура)

  Освітньо-наукові програми третього рівня навчання (PhD) знаходяться на сторінці за цим посиланням

  Освітньо-професійна програма (бакалаврат) 2020

  Освітньо-професійна програма (магістратура)