Міжнародна діяльність

Навчальна сфера

Починаючи з осені 2004р. в рамках міжнародної програми АTPP (Intel FPGA Training Partner Program) продовжується діяльність офіційного Центру навчання технологіям проектування продукції фірми Intel® Programmable Solutions Group (Intel FPGA, США), колишня фірма Altera (США) в Україні (http://surl.li/lrqyi), що функціонує на базі навчально-наукової лабораторії цифрових технологій Digital Lab кафедри КЕОА (керівник – зав. кафедри КЕОА, проф. Лисенко О.М.). (https://digitallab.keoa.kpi.ua/)

Також з 2010р. в рамках міжнародної університетської програми (University Program) фірми Texas Instruments (США) продовжується діяльність навчальної лабораторії вказаної компанії, що функціонує на базі лабораторії Digital Lab кафедри КЕОА (керівник – зав. каф. КЕОА, проф. Лисенко О.М.).

Ресурси Центру та лабораторії використовуються в навчальному та науково-дослідницькому процесах кафедри КЕОА, а їх діяльність направлена також на підвищення кваліфікації фахівців підприємств та організацій України шляхом проведення семінарів, тренінгів та курсів навчання.

Продовжується започаткована в березні 2018р. міжнародна співпраця кафедри КЕОА з відомою IT-компанією «ГлобалЛоджик Україна» (головний офіс в США) в рамках укладеного 29.03.2018р. договору №FN-83262 про партнерство та ділове співробітництво. (http://www.keoa.kpi.ua/wp/navchannja/stejkkholder)

Продовжується також започатковане минулого року міжнародне співробітництво з закордонною компанією Rohde & Schwarz (Німеччина) відповідно до укладеного договору про співпрацю від 22.03.2018р. шляхом використання отриманого комплекту високотехнологічного вимірювального обладнання в навчальному процесі кафедри КЕОА в дисциплінах «Основи метрології», «Схемотехніка - 1» та «Схемотехніка – 2», а також для використання при проведенні наукових досліджень.


Міжнародне науково-технічне співробітництво

Доцент кафедри КЕОА, к.т.н. Короткий Є.В. є членом редколегії міжнародного наукового журналу "International Journal of Circuits and Architecture Design" (видавництво Inderscience).

Науковими групами кафедри КЕОА ФЕЛ-13, ФЕЛ-14 та ФЕЛ-15 підготовлено та подано на «дошку оголошень» пропозиції щодо напрямків міжнародної співпраці в рамках Міжнародної програми «Горизонт-Європа» (2020 – 2027р.р.).

Міжуніверситетське співробітництво

Кафедра КЕОА здійснює діяльність у напрямку, що відповідає вимогам концепції інтернаціоналізації та стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки, п.10 (https://osvita.kpi.ua/node/116). Міжнародна активність викладачів стимулюється і підтримується Департаментом міжнародного співробітництва (http://icd.kpi.ua/). В структурі університету є відділ академічної мобільності (http://mobilnist.kpi.ua/), який відповідно до Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/124) проводить інформування, консультування і документосупровід з питань академічного обміну викладачів та здобувачів ВО за ОП. Останні роки перешкодою для її реалізації стали обмеження із-за пандемії та воєнного стану. Незважаючи на це, слід відзначити проведення наступних заходів: поєднання навчання здобувачів за ОП з навчанням на онлайн курсах від провідних університетів на платформі COURSERA (http://surl.li/lrpighttp://surl.li/lrpjl), навчання здобувачів в іноземних університетах за програмою мобільності (http://surl.li/lrpmw), участь здобувачів у Міжнародних конкурсах наукових проектів (Digilent Design Contest http://surl.li/lqrsyInnovateFPGA http://surl.li/lqrtqhttp://surl.li/lqruo), участь викладачів у роботі Центру навчання технологіям проектування ПЛІС фірми IntelFPGA в Україні ((http://surl.li/lrqyi), активна участь викладачів та здобувачів у міжнародних науково-технічних конференціях (https://kpi.ua/web_elnano), (https://elconf.kpi.ua).

Протягом 2020-2021р.р. на кафедрі КЕОА в рамках міжвузівського співробітництва із закордонними партнерами продовжувалася співпраця з факультетом електроніки Чешського технічного університету (м. Прага) в рамках укладеної угоди між КПІ ім. Ігоря Сікорського та зазначеним університетом. Магістрант кафедри КЕОА Дячук О.В. за програмою академічної мобільності виконував наукові дослідження за тематикою його магістерської дисертації протягом вересня 2020р. - січень 2021р. та успішно захистив її 26 січня 2021р.

Протягом 2020-2021р.р. магістрант кафедри КЕОА Білаш Б.О. (гр. ДК-81мн) в рамках програми академічної мобільності з Корейськии інститутом науки та технологій, м. Сеул, Корея  (KIST) підготував та успішно захистив магістерську дисертацію на тему «Метод узгодження ключа на основі LDPC-протоколу  в системах квантового розподілу ключів» https://drive.google.com/file/d/1DHhY6UnjmeCDeRsc6cIO8WjcHra347nF/view?usp=drive_link.

Abstract 12 - Horizon Europe (HORIZON), Erazmus + 

Abstract 13 - Horizon Europe (HORIZON), Erazmus + 

Abstract 14 - Horizon Europe (HORIZON), Erazmus +

Звіт з міжн. діяльності КЕОА 2019

Звіт з міжн. діял. 2020 КЕОА

Звіт з міжн. діяльн. 2021 КЕОА

Звіт міжн. діяльність 2022_ФЕЛ

Звіт з міжн. діяльності 2023_ФЕЛ

Наукові групи