Лабораторії


На кафедрі функціонує шість науково-учбових лабораторій.

Найменування лабораторії

Розташування,

 корпус №12

Площа,

м кв.

1

Навчально-наукова лабораторія "КПІ-ГлобалЛоджик Україна"

ауд. 312

101

2

Лабораторія цифрових технологій

ауд. 339

71

3

Лабораторія інформаційних технологій імені професора Калніболотського Юрія Максимовича

ауд. 331а

ауд. 331б

52

52

4

Навчально-наукова лабораторія мікроелектроніки,  робототехніки і телекомунікацій

ауд. 125

107

5

Лабораторія аналогової і цифрової електроніки

ауд. 201г

74

6

Лабораторія фізичних основ мікроелектроніки

ауд. 329

67

7

Навчальна аудиторія

ауд. 327

43

8

Навчальна аудиторія

ауд. 201д

53

 Загальна площа аудиторного і навчального фонду кафедри – 620  м. кв.

 

Навчально-наукова лабораторія “КПІ-ГлобалЛоджик Україна”

Лабораторія розташована в аудиторії  312  корпусу №12, загальна площа - 101 м кв.

Відповідальний за лабораторію - асистент Ходнєв Т.А.

Лабораторія складається з навчально-презентаційної зони, укомплектованої зручними комп’ютерними робочими місцями для вивчення теоретико-практичних аспектів побудови вбудованих засобів та систем, розробки відповідної їх програмної складової, проведення лекцій та презентацій проектів; та інженерно-наукової зони, де з використанням сучасного обладнання відбувається розробка та прототипування відповідних апаратних складових інноваційних рішень за напрямком Embedded Systems.

Лабораторію створено за участі компанії GlobalLogic Україна, яка є визнаним лідером українського IT в сфері створення вбудованих рішень, а навчальні та наукові програми лабораторії тісно корелюють з досвідом компанії та відповідають найбільш актуальним вимогам галузі.

Відвідувачі лабораторії працюють, зокрема, з розробками на базі мікроконтролерів та мікропроцесорів, в тому числі, з використанням вбудованого Linux, QNX, FreeRTOS та Android. До прикладів розробок прототипів комплексних вбудованих систем можна віднести: бортові комп'ютери сучасних автомобілів та авіоніки, сенсорні смарт-панелі керування, мережеві та IoT-пристрої, засоби та системи автоматизації, системи обробки відеопотоку та машинного зору, робототехніки, бездротового зв'язку тощо.

 

Матеріально-технічна база лабораторії включає:

- 25 сучасні робочі станції Hewlett-Packard з можливістю віддаленого доступу і проведення дистанційних занять;

- проекційний апарат та проекційний екран;

- відлагоджувальні комплекти  Embedded Starter Kit  фірми ГлобалЛоджик Україна;

- цифрові мультиметри UNI-T  UTM-158D;

- паяльні станції термоповітряні AOYUE 2703A+, Lukey 852D+ для створення прототипів;

- плати розробника BeagleBone Black Rev C4Gb;

- генератори сигналів  KKmoon FY6600-60M;

- лабораторні блоки живлення  KORAD KA3005D/KA3005P;

- відкладчики эмулятора JTAG J-Link JLink V8 USB  ARM STM32;

- цифрові осцилографи Hantek  DSО5102р;

- тощо.

 Відео презентація  лабораторії: 

          

  Фотографії обладнання кафедри КЕОА

Лабораторія цифрових технологій

         Лабораторія розташована в аудиторії 339  корпусу №12,  загальна площа 71 м кв.
Відповідальний за лабораторію - професор Лисенко О.М.

  Лабораторія здійснює підготовку бакалаврів та магістрів "під замовлення" підприємств зі спеціалізацією по напрямкам: ПЛІС фірми IntelFPGA, RISC -мікроконтролери родини MSP 430 фірми Texas Instruments, DSP -процесори родин С24х (F 243, LF 2407), С28х (F 2812) та С55х (С5510, C5509) фірми Texas Instruments, бездротові технології ZigBee стандарту IEEE 802.15.4 на базі радіомодемів фірми Chipcon .
      На базі лабораторії функціонує офіційний Центр навчання продукції фірми IntelFPGA в Україні та учбова лабораторія фірми Texas Instruments.

  

 

Матеріально-технічна база включає:
- лабораторні джерела живлення 2 х 0-30В/0-3А, 5 В/3 А SEA  PS3003-3/3;
- сучасні комп’ютерні робочі місця;
- відлагоджувальні модулі MSP-EXP 430 FG 4618, MSP-FET 430 UIF; MSP-TRF6903;
- джерела живлення  0-50V, 5A  PS5005 HQ POWER;
- приставка до ПК - функціональний генератор  (0,01Гц...2МНц, USB) НМ PCGU1000;
- функціональний генератор (100мкГц...15МНц) НМ 8131-2 зі стабілізуючим модулем;
- відлагоджувальні плати DE1-SoC ; АLTERA DE2 ;
- вiдлагоджувальні  модулі TRAO222EVM; THS4001EVM; TMDS320026;TMS320F243DSK; TMS320C5510DSK; TMS320C5509USB;
- мультимедійний  проектор Epson EMP X5 з інтерактивним  екраном;
- станція паяльна Dig2000A-Micro;
- тощо.

Відео презентація  лабораторії:


     
  Фотографії обладнання кафедри КЕОА

 

Лабораторія інформаційних технологій
імені професора  Калніболотського Юрія Максимовича

Лабораторія розташована в аудиторіях 331а та 331б  корпусу №12, загальна площа - 104 м кв. Відповідальний за лабораторію  - доцент Кучернюк П.В.

В лабораторії обладнана локальна мережа на 26 робочих місць і комунікаційний центр кафедральної інформаційної мережі. Локальна мережа кафедри через кафедральний маршрутизатор підключена до мережі університету.
Лабораторія інформаційних технологій є базовою для практичного вивчення таких дисциплін:  інформатика, основи теорії телекомунікацій і радіотехніки, конструкторське проектування радіоелектронної апаратури, автоматизація проектування цифрових пристроїв, моделювання технічних систем та технологічних процесів, інтелектуальні інформаційно-обчислювальні системи та технології в радіоелектроніці тощо. Працюючи в лабораторії студенти вивчають операційні системи, мови програмування С, С++ та Assembler , засоби створення програмних додатків для доступу та керування базами даних, набувають фахових компетентностей  роботи та адміністрування серверів баз даних, роботи з електронними таблицями,  роботи з гіпертекстом та створення WEB-сторінок, роботи та адміністрування комп’ютерних мереж та телекомунікаційного обладнання. Студенти освоюють і широко використовують при підготовці курсових та дипломних проєктів сучасні пакети проєктування:  OrCAD , Altium Designer, середовище віртуалізації Cisco Parket Tracer.

 

Матеріально-технічна база лабораторії включає:
- 26 комп’ютерних робочих  місць;
- комунікаційний центр кафедральної інформаційної мережі;
- периферійні маршрутизатори 1700 Series, 2600 Series, 2800 Series  фірми CISCO SYSTEMS;
-комутатори фірми Catalyst 2960 Series, Catalyst 3550 Series  фірми CISCO SYSTEMS;
-інтерфейснині модулі VoIP VIC - 2EM фірми  CISCO SYSTEMS;
-інтерфейснині модулі VoIP NM-IV фірми  CISCO SYSTEMS;
- магістральні маршрутизатори 7500 Series CISCO SYSTEMS;
- тощо.

Відео презентація  лабораторіїФотографії обладнання кафедри КЕОА

 

Навчально-наукова лабораторія

мікроелектроніки, робототехніки і телекомунікацій

Лабораторія розташована в аудиторії  125 корпусу №12, загальна площа - 107 м кв.

Відповідальний за лабораторію  доцент - Короткий Є.В.

Лабораторію створено спільно з  КПНЗ “Київська МАН”  України для підготовки фахівців та проведення наукових досліджень в напрямках розробки цифрових мікросхем, обчислювальних систем, робототехнічних комплексів та телекомунікаційних систем.

Навчальні курси, практичні роботи та наукові дослідження, що виконуються в лабораторії, охоплюють широке коло науково-технічних проблем, зокрема, реалізацію алгоритмів, методів цифрової обробки сигналів та телекомунікаційних систем на елементній базі мікросхем програмованої логіки, створення і верифікацію систем-на-кристалі та вбудованого програмного забезпечення систем на кристалі, розробку робототехнічних рухомих платформ, проектування програмно-апаратних систем навігації та керування роботами, реалізацію телекомунікаційних систем на базі програмно-визначального радіо, дослідження сучасних методів модуляції та кодування, розробку засобів радіотехнічної розвідки, інструментів пошуку джерел радіовипромінювання, радіолокаційного обладнання та систем супутникового зв'язку.

Обладнання лабораторії використовується для проведення практичних робіт та наукових досліджень здобувачами вищої освіти усіх рівнів за освітньою програмою «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», а також для проведення занять з учасниками МАН.

 

 
Матеріальна база лабораторії включає:

-10 сучасних комп'ютерів з можливістю віддаленого доступу і проведення дистанційних занять;

- WiFi покриття і відеоспостереження;

- проекційний апарат та дошку;

- п’ять 3D принтерів FlashForge Creator Pro для створення прототипів;

- термоповітряний ремонтний комплекс з ІЧ переднагрівачем AOYUE Int866 для створення прототипів;

- десять мікрокомп’ютерів Raspberry Pi 3 Model B з WiFi/Bluetooth та засобами J-Link для налагодження;

- десять комплексів DE1-SoC для створення прототипів обчислювальних систем на базі програмованої логіки та систем-на-кристалі;

- п’ять багатоканальних модулів програмно-визначального радіо Ettus USRP B210 для прототипування телекомунікаційних систем;

- двадцять вбудованих мобільних систем BBC MicroBit на базі ARM процесора з Bluetooth інтерфейсом і сенсорами для вивчення технологій Інтернету Речей;

- десять вимірювальних комплексів Analog Discovery 2;

- п’ять вимірювальних комплексів (осцилограф+генератор) Keysight DSOX1102G;

- швидкісний вимірювальний комплекс Tektronix MDO3102, що включає осцилограф зі смугою 1 ГГц, аналізатор спектру до 3 ГГц, генератор довільних сигналів та 16-канальний логічний аналізатор з частотою вимірювань до 5 мільярдів відліків на секунду;

- професійне триканальне лабораторне джерело живлення Hameg HM7042-5;

- п’ять лабораторних джерел живлення UNI-T  UTP3305;

- десять універсальних мультиметрів UNI-T  UTM-158D для вимірювання струму, напруги, опору, ємності та індуктивності;

- десять наборів Lego Mindstorms (обчислювальний блок, двигуни, маніпулятори, сенсори, елементи конструкцій) для вивчення основ побудови робототехнічних систем.

Відео презентація лабораторіїФотографії обладнання кафедри КЕОА

  

Лабораторія аналогової і цифрової електроніки

Лабораторія розташована в аудиторії 201г  корпусу №12, загальна площа - 74 м кв.
Відповідальний за лабораторію - доцент  Короткий Є.В.

Лабораторія достатньо обладнана контрольно-вимірювальними приладами, макетами та інструментами для проведення лабораторних практикумів з таких дисциплін:  основи теорії кіл, основи метрології, схемотехніка, електронна компонентна база радіотехнічних та телекомунікаційних систем,  моделювання радіоелектронних кіл.
Інтенсивний розвиток електроніки і особливо схемотехніки, основаної на застосуванні прецизійних аналогових та цифрових мікросхем, визначають безперервну модернізацію лабораторної бази по електроніці. Тому в лабораторії постійно вдосконалюється та розвивається лабораторне обладнання шляхом оновлення засобів вимірювальної техніки та впровадження нових практичних і лабораторних робіт.
Працюючи в лабораторії, студенти вивчають принципи побудови і функціонування аналогової та цифрової електроніки, набувають навичок роботи з контрольно-вимірювальними приладами, вивчають принципи побудови та аналізу електричних кіл, вивчають основні електричні характеристики та принципи функціонування сучасної електронної аналогової і цифрової елементної бази, а також принципи побудови електронних схем на її основі.
Основне завдання роботи лабораторії - прививати уміння і навички поводження з сучасними аналоговими та цифровими (на основі „жорсткої логіки”) схемами, визначення їх електричних характеристик, обробка результатів експериментів і застосування їх при проектуванні радіоелектронної апаратури.

 
Матеріально-технічна база включає:
генератори, вольтметри, осцилографи, універсальні блоки живлення, макети по лабораторним роботам, LC -метри, частотоміри, багатофункціональні вимірювальні прилади, характерографи тощо.

 

Лабораторія фізичних основ мікроелектроніки

Лабораторія розташована в аудиторії 329  корпусу №12, загальна площа - 67 м кв.
Відповідальний за лабораторію - доцент Мірошниченко А.П.

Лабораторія оснащена в достатній мірі  контрольно-вимірювальним обладнанням, приладами та інструментами для проведення лабораторних практикумів.
Лабораторія фізичних основ мікроелектроніки є базовою для практичного вивчення таких дисциплін: вимірювальні перетворювачі фізичних величин, мікроелектронні сенсори, фізичні основи приладів твердотільної електроніки, матеріали радіоелектронної апаратури, електронна компонентна база радіотехнічних та телекомунікаційних систем, конструювання та технологія виробництва радіоелектронної та телекомунікаційної апаратури.
Працюючи в лабораторії студенти вивчають основні фізичні ефекти, які найчастіше зустрічаються в сучасних напівпровідникових приладах, принципи побудови і функціонування напівпровідникових приладів та їх електричні характеристики, вивчають основні електричні характеристики та принципи функціонування сучасної електронної бази, набувають фахових компетентностей по конструюванню дискретної елементної бази електронних приладів та ії застосуванню.
Матеріально-технічна база включає:  вимірювачі добротності, генератори, вольтметри, осцилографи, універсальні блоки живлення, макети по лабораторним роботам, частотоміри, мости змінного струму, термошафи,  характерографи тощо.