Навчання

 • Навчальні програми

  Дисципліни

  Ф-каталоги вибіркових дисциплін

  Стейкхолдери

  Практика та працевлаштування

  Студентське життя

  Студентські проєкти

  Рівень навчання PhD

 • Наукові напрямки роботи дизайн-Центра  кафедри КЕОА факультету електроніки НТУУ „КПІ” (на базі лабораторії цифрових технологій)

  1. Розробка та створення систем керування й моніторингу для різних прикладних завдань:

  • обробка сигналів датчиків різних фізичних величин, створення керуючих впливів на виконавчі механізми за заданим законом керування;
  • системи первинної обробки інформації: узгодження із джерелом аналогового сигналу, фільтрація, вимірювання і передача даних на обробку по одному із стандартних інтерфейсів.

  2. Розробка та створення систем для перетворювальної та силової електроніки:

  • підсилювачі потужності;
  • джерела живлення.

  3. Розробка та створення систем керування низьковольтним освітленням (світлове оформлення). Системи виводу інформації. 4. Розробка та створення систем керування малопотужними електроприводами:

  • для безколекторних 3-х фазних двигунів;
  • для шагових двигунів.

  5. Розробка та створення систем для різного спектра завдань із застосуванням методів цифрової обробки сигналів:

  • на базі сигнального процесора TMS320C55x для обробки аудіосигналів;
  • створення програмних модулів для мікросхем програмованої логіки ALTERA, XILINX;
  • реалізація різних алгоритмів обробки інформації на базі ПЛИС та DSP по ТЗ Замовника.

  6. Розробка та створення систем розподіленої обробки сигналів з датчиків на базі бездротової технології ZigBee на базі RF CC24 хх Сhipcon-Texas Instruments. 7. Робота в області систем обробки відеозображення. 8. Розробка та підтримка WEB-модулів:

  • створення WEB-проектів різної складності з використанням мов програмування PHP, JavaScript, DHTML, XML, XSLT.
  • розробка БД MySQL;
  • підтримка існуючих WEB-сайтів та модулів;
  • підключення існуючих сайтів до розробленого CMS - сучасної системі керування контентом (сайтом).

  9. Розробка математичних моделей та алгоритмів креативних методів вирішення складних інженерних завдань на основі:

  • нейромережових технологій;
  • нечітких систем;
  • еволюційних алгоритмів;
  • комбінованих підходів.

  Проекти по зазначеним вище напрямках припускають виконання повного циклу НИОКР (від постановки завдання до розробки комплекту КД із наступним технічним супроводженням).


  Науково-дослідна робота «Розробка портативного педіатричного аудіометра» (д/б №2028-п). Строки виконання: січень 2007р. – грудень 2008р. Керівник – д.т.н., проф. Лисенко О.М. Об'єкт розроблення – портативний педіатричний аудіометр для суб'єктивного слухового скринінгу новонароджених. Мета роботи – розроблення схемотехнічних та алгоритмічних рішень побудови і створення портативного педіатричного аудіометричного засобу, що реалізує метод тональної порогової аудіометрії в умовах вільного звукового поля. Методи розроблення - акустичних вимірювань, комп'ютерного моделювання, метрології та експериментальних досліджень. На основі відомих по результатам патентного та інформаційного пошуків технічних рішень побудови педіатричних аудіометрів обґрунтовано вибір методу та розроблено структуру тракту відтворювання звукового тиску портативного засобу. Проведено моделювання розроблених схемотехнічних рішень побудови аудіометричного каналу, що дозволило визначити вихідні параметри розробки та обґрунтувати вибір застосованої елементної бази. Розроблено алгоритм керування процедурою відтворювання звукового тиску заданих рівня інтенсивності та спектрального складу, який покладено в основу створеного програмного забезпечення звукореактотестера. Проведено конструкторсько-технологічний розрахунок розробки, що дозволило створити макет приладу на основі SMD-монтажу і друкованої плати 5 класу точності, який реалізує вибраний метод та синтезовану структуру аудіометричного каналу. Розроблено і експериментально апробовано метрологічне методичне та апаратурне забезпечення педіатричних аудіометрів, яке є основою для проведення подальших робіт по вдосконаленню в Україні системи метрологічного забезпечення в області аудіометрії в умовах вільного звукового поля. Результати роботи впроваджено в навчальний процес при викладанні нового курсу “Електронно-обчислювальні засоби на основі цифрових сигнальних процесорів” та дисциплін „Електронно-обчислювальні пристрої та системи”, „Цифрова електроніка та мікропроцесори” для студентів факультету електроніки та приладобудівного факультету НТУУ „КПІ”, при підготовці дисертаційної та дипломних робіт, а також наукової монографії. Отримані результати роботи планується впровадити в ВАТ „Счетмашприлад” (м. Лубни Полтавської обл.), а також заклади охорони здоров'я України (родильні дома, дитячі садки та сурдологічні центри тощо). НДР виконувалась з використанням результатів попередніх досліджень, що проводяться кафедрою конструювання електронно-обчислювальної апаратури та НДІ прикладної електроніки НТУУ „КПІ” по створенню вітчизняних засобів діагностування порушень слуху різної етіології. Галузь застосування - медицина. СЛУХ, ВУХО, ПЕДІАТРИЧНИЙ АУДІОМЕТР, ДІАГНОСТУВАННЯ, ЗВУКОРЕАКТОТЕСТЕР, МОДЕЛЮВАННЯ, СКРИНІНГ, НОВОНАРОДЖЕНІ Науково-дослідна робота «Розробка технології ехоскринінгу новонароджених для діагностування захворювань органа слуху» (д/б № 2279-п). Строки виконання: січень 2009р. – грудень 2010р. Керівник – д.т.н., проф. Лисенко О.М.

 • ТЕМИ

  БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ

  кафедри КЕОА ФЕЛ

  №№ п/п

  Прізвище, ім ' я та по-батькові

  Тема дипломного проекту

     

  ДК-51

  1.

  Антіпов Роман Олександрович Система відслідковування людей на відеопослідовності

  2.

  Бреус Сергій Миколайович Інтелектуальний робот, що рухається по лінії

  3.

  Городецький Ігор Сергійович Електронний помічник для осіб з обмеженними фізичними можливостями

  4.

  Гузенко Олексій Олександрович Блок нелінійного квантування оцифрованної мови

  5.

  Гуменюк Валентин Віталійович Домашня метеостанція

  6.

  Дашкель Олег Сильвестрович Система розпізнавання штрихового коду

  7.

  Дейнека Дмитро Іванович Годинник реального часу на MSP 430 FG 4618

  8.

  Каменькович Сергій Юрійович Багатофункціональний вимірювач з програмним керуванням

  9.

  Кокоша Юрій Володимирович Пакет програм частотного аналізу з редукцією вхідних данних

  10.

  Кошик Олег Олегович Блок обробки сигналів за допомо гою швидкого перетворення Хаара

  11.

  Майструк Дмитро Вікторович Блок обробки сигналів за допомогою швидкого перетворення Уолта

  12.

  Михайленко Олександр Васильович Пакет програм статичного аналізу електронних схем на МДП-транзисторах

  13.

  Мотінова Ольга Анатоліївна Система віддаленого апаратного перезавантаження комутаторів та xDSL модемів

  14.

  Осипенко Богдан Андрійович Панель оператора системи розпізнавання автомобільних номерів в середовищі LabVIEW

  15.

  Петроє Іван Костянтинович USB носій інформації з шифрованням данних

  16.

  Соловйов Олександр Віталійович Спектральний аналіз оцифрованної мови в системі зв ' язку

  17.

  Сорока Андрій Ігорович Пристрій для сполучення інтерфейсів COM , LPT з USB

  18.

  Соценко Дмитро Андрійович Розробка пакета програм статич-ного аналізу електронних схем на біполярних транзисторах

  19.

  Харченко Тарас Вікторович Перетворення текстової інформації в мову в системі зв ' язку
     

  ДК-52

  20. Архипов Ілля Миколайович Нормалізатор сигналів
  21. Богатчук Ігор Андрійович Портативний USB -осцилограф
  22. Бондарчук Володимир Валентинович RFID -замок
  23. Квасов Олександр Олександрович Ультразвуковий вимірювач відстані
  24. Кононенко Віра Миколаївна Блок автоматичного керування газовим пальником
  25. Павленко Денис Олександрович Синтезатор частоти для КВ-трансівера
  26. Погорілий Олександр Михайлович Система обробки зображень в середовищі LabVIEW
  27. Рихальський Артем Юрійович Програмний пакет для аналізу лінейних схем в часовій області
  28. Русавський Олександр Андрійович Цифровий термометр на MSP 430 FG 4618
  29. Скибенко Сергій Миколайович Пристрій керування охолодженням ПК
  30. Собченко Леся Зіновіївна Комп'ютерний термометр
  31. Солошенко Володимир Володимирович Програмний пакет частотного аналізу лінійних електронних схем з розрахунком чутливості
  32. Титаренко Станіслав Павлович Система керування електроприводом з кроковими двигунами
  33. Федоров Віктор Вікторович Розробка виносного буквенноцифрового індікатора
  34. Чернявський Дмитро Віталійович GSM автомобільна сигналізація
  35. Чуб Володимир Олександрович Програмний пакет аналізу лінійних схем в частотній області


 •  

  №№ п/п

  ПІБ

  Тема

  1

  2

  3

  1.

  Бондарєв Сергій Володимирович

  Реалізація алгоритмів обробки відеосигналу з використанням “ системи на кристалі ”

  2.

  Дзюбецька Маргарита Олегівна Інтелектуальна система збору та обобки даних

  3.

  Кондрашкін Дмитро Дмитрович Інтелектуальні агенти-планувальники у мультиагентних системах

  4.

  Короткий Євген Васильович

  Нечіткі алгоритми керування безколекторним двигуном постійного струму

  5.

  Кузіна Анастасія Володимирівна Підсистема семантичного аналізу

  6.

  Лебедєв Кирило Анатолійович

  Автоматизація аналізу окремих параметрів крові

  7.

  Левчук Юрій Анатолійович Комп'ютерна система пошуку ліній дорожної розмітки

  8.

  Морськой Андрій Володимирович Якість обслуговування в мультисервісних інформаційних мережах

  9.

  Новіков Олександр Геннадійович Комп'ютерна система розпізнавання дорожніх знаків

  10.

  Паламарчук Олександр Миколайович

  Реалізація аудіологічних процедур на основі DSP -технологій

  11.

  Петруненко Сергій Миколайович

  Вимірювальна система на основі DSP -мікроконтролера TMS320F812