Громадське обговорення

 УВАГА!
Представляємо для громадського обговорення освітні програми, за якими проводиться підготовка здобувачів вищої освіти кафедрою конструювання електронно-обчислювальної апаратури факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Пропозиції та зауваження щодо змісту освітніх програм надсилати на електронну адресу: keoa.kpi.2018@gmail.com

Спеціальність 172 ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 

ОПП_магістри_172_ІОЗ РС 2023 проект

 

УВАГА!

Представляємо для громадського обговорення оновлені Ф-Каталоги

 Ф-Каталог-172-маг ОПП-2023 проект