Public discussion

 УВАГА!
Представляємо для громадського обговорення освітні програми, за якими проводиться підготовка здобувачів вищої освіти кафедрою конструювання електронно-обчислювальної апаратури факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Пропозиції та зауваження щодо змісту освітніх програм надсилати на електронну адресу: keoa.kpi.2018@gmail.com

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Проект ОНП PhD 172

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 

ОПП магістри 172 ФЕЛ 2021

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ОПП бакалаври 172 КЕОА 2021

 

УВАГА!

Представляємо для громадського обговорення оновлені Ф-Каталоги

Ф-Каталог-172-маг ОПП-2022

Ф-Каталог-172-бак ОПП-2022

Ф-Каталог-172-PhD ФЕЛ 2022