Акредитація

Програма візиту експертної групи

Програма роботи експертної групи для проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю «172 Телекомунікації та радіотехніка» освітньої програми «Телекомунікації та радіотехніка» (ID у ЄДЕБО 49918) 15 – 17 травня 2023 року:

 
та на Відкриту зустріч з експертною групою ОП 172 "Телекомунікації та радіотехніка":
Час: 15 травня 2023 р. 14:00 – 15:00 Київ

============17.04.2023  15:20 – 16:00=================

Наказ про призначення експертної групи

Програма візиту експертної групи

Відкрита зустріч з експертами:  ІD програми 28677, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», ОПП «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем»

Time:  17.04.2023  15:20 – 16:00
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/72265217150?pwd=9tvakZSVMQXeH6fVsVE66R4RaLK6se.1


Освітньо-професійна програма (бакалаврат)

Навчальний план бакалаврів

Робочий навчальний план бакалаврів (1-4 курс) 

Відомості самооцінювання - Спеціальність 172, кафедра КЕОА

Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОПП «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Стандарт вищої  освіти - 172 телекомунікації та радіотехніка

Підсумки опитування ННЦ СП "Соціоплюс"


Силабуси 


Рецензія-відгук від ТОВ "Радіонікс" (172 КПІ КЕОА - бакалаврський рівень)

Рецензія-відгук від ТОВ "ГлобалЛоджик Україна" (172 КПІ КЕОА - бакалаврський рівень)

Відповіді

Захисні окуляри в лабораторіїІнклюзивне навчання. Пандус в 12 корпусі.