Акредитація

Акредитація за другим (магістерським) рівнем

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми 172 ОПП магістри ЕОЗРС

Програма роботи експертної групи магістри ОПП ІОЗРС

Відкрита зустріч з експертами: ID 57918 НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», ОП «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем»
Підключитись до конференції Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/84900728159?pwd=xP8gh8vYq4GxzSwtIUxiUrBe0waDVL.1
Ідентифікатор конференції: 849 0072 8159
Пароль: 2023

ОПП Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня ВО

Навчальний план (172 ОПП магістри) 2023-2024

Робоча навчальна програма_1 курс ДК31мп 2023-2024

Робоча навчальна програма_2 курс ДК21мп 2023-2024


Рецензія - відгук на ОПП від ТОВ Глобал Лоджик Україна (магістерський рівень) 

Рецензія - відгук на ОПП від ТОВ Радіонікс (магістерський рівень) 

Відгук на ОПП від НВЦ Інфозахист (магістерський рівень) 

Підсумки опитування ННЦ СП СОЦІО+


Результати акредитації за першим (бакалаврським) рівнем та третім рівнем

Програма візиту експертної групи

Програма роботи експертної групи для проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю «172 Телекомунікації та радіотехніка» освітньої програми «Телекомунікації та радіотехніка» (ID у ЄДЕБО 49918) 15 – 17 травня 2023 року:

 
та на Відкриту зустріч з експертною групою ОП 172 "Телекомунікації та радіотехніка":
Час: 15 травня 2023 р. 14:00 – 15:00 Київ

============17.04.2023  15:20 – 16:00=================

Наказ про призначення експертної групи

Програма візиту експертної групи

Відкрита зустріч з експертами:  ІD програми 28677, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», ОПП «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем»

Time:  17.04.2023  15:20 – 16:00
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/72265217150?pwd=9tvakZSVMQXeH6fVsVE66R4RaLK6se.1


Освітньо-професійна програма (бакалаврат)

Навчальний план бакалаврів

Робочий навчальний план бакалаврів (1-4 курс) 

Відомості самооцінювання - Спеціальність 172, кафедра КЕОА

Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОПП «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Стандарт вищої  освіти - 172 телекомунікації та радіотехніка

Підсумки опитування ННЦ СП "Соціоплюс"


Силабуси 


Рецензія-відгук від ТОВ "Радіонікс" (172 КПІ КЕОА - бакалаврський рівень)

Рецензія-відгук від ТОВ "ГлобалЛоджик Україна" (172 КПІ КЕОА - бакалаврський рівень)

Відповіді

Захисні окуляри в лабораторії



Інклюзивне навчання. Пандус в 12 корпусі.